فهرست

معرفی

 

مبارزه با سرطان تا حد ریشه کنی آن هدف هر مرکز تحقیقاتی فعال در زمینه سرطان است. مرکز تحقیقات سرطان امیدواراست با تلاش بی وقفه پژوهشگران و همکاری های بین رشته ای خود راههای جدیدی برای تشخیص زودرس تر، یافتن درمان های موثرتر و با عوارض کمتر و همچنین مقابله با ایجاد و گسترش سرطان بیابد و یا از راه حل های موجود در دنیا برای حل مسائل داخل کشور استفاده نماید.

مرکز تحقیقات سرطان با همکاری و تلاش اعضای هیئت موسس وحمایت  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ ؟ با اساسنامه ای مستقل تاسیس گردید.از اهداف این مرکز آشنایی کلی با سرطان و انواع آن، بررسی اختصاصی سرطان های شایع در کشور، بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید در بیماران مبتلا به سرطان، ارتباط با پزشکان و متخصصین حوزه سرطان، آشنایی با روش های غربالگری و تشخیص زودرس سرطان و.. می باشد.این مرکز موافقت اصولی خود رادر تاریخ 17/5/95دریافت و شروع به فعالیت نمود.

مرکز تحقیقات سرطان، در همه انواع پژوهش های بنیادین(Basic)، کاربردی (Applied) و توسعه ای (Developmental) به تلاش علمی پرداخته است. هم اکنون پژوهش های آزمایشگاهی، بالینی، آماری و جمعیت شناسی و ... در گروه های پایه و کاربردی در دست انجام است.

اهداف و موضوعات

 • اطلاع‌‌رسانی و آموزش عمومی در زمینه پیشگیری سرطان و ترویج فرهنگ پیشگیری
 • آموزش نحوه زندگی سالم با تأکید بر تغذیه مناسب، ورزش و فعالیت بدنی صحیح،‌ تعادل انرژی بدن و ترک سیگار
 • آشنایی کلی با سرطان و انواع آن
 • بررسی اختصاصی سرطان‌های شایع در ایران و جهان
 • آشنایی با روش‌های غربالگری و تشخیص زودرس سرطان
 • آشنایی با علایم، روش‌های تشخیص،‌ درمان و عوارض ناشی از سرطان
 • زندگی با سرطان و نحوه کنار آمدن با عوارض ناشی از بیماری و درمان و راهنمایی مراقبین بیماران سرطانی
 • بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید در بیماران مبتلا به سرطان
 • ارائه اخبار علمی معتبر و به‌روز در زمینه سرطان
 • افزایش آگاهی در مورد حقوق اجتماعی بیمار سرطانی و آشنایی با نهادها و سازمان‌های مرتبط با سرطان
 • ارتباط با پزشکان و متخصصین حوزه سرطان

مرکز تحقیقات سرطان در نظر دارد با اتخاذ یک ماموریت ملی، رهبری تحقیقات در حوزه سرطان را در کشور بر عهده گیرد و مرجع ملی و بین المللی تحقیقات سرطان در ایران باشد. این مرکز بر آن است تا با ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی مناسب، تربیت نیروی انسانی خبره و توسعه ارتباطات بین بخشی و فرابخشی (براساس نیازهای ملی) برای دستیابی به این مهم همت گمارد. این مرکز با استعانت از الطاف باریتعالی و همکاری متخصصان و پژوهشگرانی خبره، بر آن است که مطابق با آخرین دستاودرهای علمی به مواجهه بالینی با بیماری سرطان پرداخته، ضمن انجام تحقیقات زیر بنایی در زمینه های اپیدمیولوژی، تشخیص، بیولوژی و درمان سرطان، به ارتقای دانش علمی و عملی کلیه اعضای این واحد در راستای ارائه بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان اقدام نماید و کیفیت زندگی این بیماران را چه هنگام درمان و چه پس از آن بهبود بخشد. درمان قطعی سرطان از طریق تحقیق و پژوهش در زمینه شناخت کلیه عوامل ایجاد کننده این بیماری و در نهایت پیشگیری از ابتلا افراد به آن، پیشرفت به سوی برنامه ریزی منطقه ای کنترل سرطان قابل حصول می باشد.

مرکز تحقیقات سرطان با اهداف پیشگیری، تشخیص زودرس، درمان به موقع و ارائه بهترین درمان های حمایتی، موافقت اصولی خود را در تاریخ 17/5/95دریافت و شروع به فعالیت نمود. این مرکز در همه انواع پژوهش های بنیادین(Basic)، کاربردی (Applied) و توسعه ای (Developmental) به تلاش علمی پرداخته و هم اکنون پژوهش های آزمایشگاهی، بالینی، آماری و جمعیت شناسی و ... در گروه های پایه و کاربردی در این مرکزدر دست انجام می باشد.